Svenskalinks.se
 
--»  

Barn & Unga

Samhälle & Politik -» Barn & Unga

1 Barn -och ungdomspsykiatri inom Stockholms läns landsting

Barn -och ungdomspsykiatri inom Stockholms läns landsting

På denna webbplats vänder vi oss i första hand till ungdomar som söker information om BUP i Stockholm eller vill veta mer om olika psykiska problem. Du kan själv skriva anonymt och fråga oss. Du kan också läsa tidigare frågor och svar. Om du vill utbyta erfarenheter, synpunkter eller hjälp finns ett Forum och en Anslagstavla du kan skriva på. Föräldrar och andra vuxna kan ta del av den information om BUP som finns här, do.
2 FaCO FAmiljevårdens Centralorganisation

FaCO FAmiljevårdens Centralorganisation

FaCO är en ideell organisation som vänder sig till alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten.
Vår målsättning är att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra all form av familjehemsverksamhet så att våra barn och ungdomar ska få en så bra vård och omsorg som möjligt..
3 familjehemmet.se

familjehemmet.se

En hemsida för alla som är och vill bli Familjehem, jourhem och kontaktpersoner Det kan många gånger vara svårt att föreställa sig hur mycket det kan krävas av en person och familj som är familjehem/kontaktfamilj.
Man ska ta in barnet/ungdomen i sin familj, ta det till sig, ge det trygghet samt visa att man bryr sig om dem precis på samma sätt som man gör med sina egna barn.
Samtidigt vet man att barnet/ungdomen kanske inte .

Global-WebLinks.com | Internationalt Indeks Min personlige Blog